Pond hockey jamboree time. via Instagram [ift.tt/2llNytM](http://ift.tt/2llNytM)